Algemene informatie

Select Motor Travel bemiddelt voor Ilios Reizen (KvK 08120047), die de reis uitvoert. Ilios Reizen is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. 
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Zie www.anvr.nl voor meer informatie en voorwaarden. 
Ilios Reizen staat bij de ANVR ingeschreven onder ANVR-nummer 5143 op naam van CR-Reizen. 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 

Select Motor Travel bemiddelt voor Ilios Reizen (KvK nr. 08120047) welke is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Ilios Reizen is de reisuitvoerder. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Calamiteitenfonds 

Select Motor Travel bemiddelt voor Ilios Reizen (KvK nr. 08120047) welke is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Ilios Reizen is de reisuitvoerder. 
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 

(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; 
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Aanvullende SELECT MOTOR TRAVEL reisvoorwaarden versie 1 april 2016 

♦ Aanhef 
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden, zie www.anvr.nl 
♦ (Aan)betaling 
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom terstond worden voldaan en indien er een vlucht is geboekt de gehele vluchtprijs. 
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van Select Motor Travel. 
3. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan. 
4. Indien voor een bepaald reisonderdeel de annuleringskosten 100% van de reissom van dit reisonderdeel bedragen dan moet de reissom voor dit onderdeel ook direct worden voldaan. 
♦ Opzegging door de reiziger (annulering) 
1) Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen: * bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; 
* bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; 
* bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; 
* bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom; 
* bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom; 
* bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: de volledige reissom 
2) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn. 
2a) Voor reis onderdelen die bij de omschrijving in het reisvoorstel en de reisovereenkomst worden voorafgegaan door het woord “losse”, bijvoorbeeld “losse vlucht”, is de staffel zoals hierboven bij artikel 1 aangegeven niet van toepassing. Voor deze “losse” reisonderdelen zijn de annuleringskosten 100%. Deze reis onderdelen kunnen na boeken niet meer gewijzigd worden en geven bij annulering geen recht op restitutie. 
2b) Voor reserveringskosten, servicekosten, poliskosten en verzekeringspremies bedragen de annuleringskosten 100%. 
2c) Indien bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, excursies, diners, bezoek aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen voor die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt. 
3a) Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning, huurauto of andere accommodatie en reisonderdelen annuleert (deelannulering), is hij annuleringskosten verschuldigd. 
3b) Een deelannulering mag geen financiële gevolgen hebben voor de resterende reizigers die niet annuleren. Indien een of meerdere reisonderdelen niet gedeeltelijk geannuleerd kan worden zonder dat de resterende reizigers extra kosten moeten maken, om gebruik te kunnen blijven maken van dit reisonderdeel, dan bedragen de annuleringskosten voor dit reisonderdeel 100% van de reissom voor dit reisonderdeel. 
3c) Indien een of meerdere reisonderdelen wel gedeeltelijk geannuleerd kan worden zonder dat de resterende reizigers extra kosten moeten maken, om gebruik te kunnen blijven maken van het reisonderdeel, dan is artikel 1, 2 en 2a van toepassing voor het bepalen van de annuleringskosten voor dit reisonderdeel. 
4a) Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 4b) Werkdagen/openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen. 
♦ Klachten tijdens en na de reis 
1) In artikel 12 van de ANVR consumentvoorwaarden wordt onze klachtenprocedure beschreven. 
2) Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich – in deze volgorde – melden bij: 
a. De betrokken dienstverlener/accommodatie eigenaar. 
b. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, 
c. De reisorganisator. (Select Motor Travel – 24×7 – tel: 0031-850656659) 
3) Indien u uw klacht niet ter plaatse meldt en/of Select Motor Travel niet in de gelegenheid stelt uw klacht te verhelpen dan kunnen wij uw klacht achteraf helaas niet in behandeling nemen. 
4) Een klacht na de reis kan zowel schriftelijk, per e-mail als telefonisch gemeld worden. 

Kortlopende Annuleringsverzekering 

U heeft een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. Dan mag een annuleringsverzekering niet ontbreken. Want het kan gebeuren dat een geboekte reis niet door kan gaan of dat u halverwege terug naar huis moet. Een annuleringsverzekering van de Europeesche is ideaal. Want die geldt niet alleen voor vertrek, maar ook tijdens uw vakantie. 

Europeesche Verzekeringen: al negentig jaar dé specialist in vrijetijdsverzekeringen. 

U kunt uw annuleringsverzekering volledig aanpassen aan uw wensen. U heeft de keuze uit twee verzekeringen: een standaard Annuleringsverzekering of een all-risk Annuleringsverzekering. 

Annuleringsverzekering 

Als u een vakantie heeft geboekt, bestaat de kans dat u door een onvoorziene omstandigheid niet op reis kunt gaan. Moet u de reis annuleren, dan is Select Motor Travel helaas genoodzaakt u daarvoor kosten in rekening te brengen. Deze kunnen oplopen tot 100% van de reissom als de annulering vlak voor de vertrekdatum ligt. 
Wordt u tijdens de vakantie een paar dagen in een ziekenhuis opgenomen, of moet u eerder naar huis terugkeren, dan biedt de annuleringsverzekering ook uitkomst. Dan wordt namelijk de hele reissom vergoed als u de vakantie plotseling moet afbreken. Ook als een gedeelte van de vakantie al wél is doorgegaan. 

All-risk Annuleringsverzekering 

Wilt u zelf kunnen bepalen om welke reden u uw geboekte reis annuleert? Kies dan voor onze all-risk annuleringsverzekering. U kunt dan niet alleen een beroep doen op de annulerings- redenen die in de voorwaarden van de basisverzekering staan, maar mag zelf bepalen om welke reden u niet op vakantie wilt. Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek wordt, of als u toch die nieuwe baan of opdracht krijgt en snel moet beginnen. U krijgt voor deze extra annuleringsredenen dan 75% van uw annuleringskosten vergoed. Raadpleeg de voorwaarden voor de uitzonderingen. 
Indien u van deze laatste verzekering gebruik wenst te maken kunt u dit telefonisch doen. 

Waarnemer meeverzekeren 

Als u wilt, kunt u een (zaak)waarnemer meeverzekeren.
 Dat kan de persoon zijn die uw taken op uw werk waarneemt. Of de persoon die altijd op uw huis of huisdier past terwijl u op reis bent. Als uw waarnemer iets overkomt, kunt u uw reis annuleren of vroegtijdig afbreken. U heeft dan recht op vergoeding van de annuleringskosten of de ongebruikte reisdagen. 

Wat kost de verzekering? 

De premie voor de aflopende annuleringsverzekering bedraagt 6,655% van de reissom (inclusief assurantie-belasting). De premie voor de all-risk annuleringsverzekering bedraagt 7% van de reissom (inclusief assurantie-belasting). Voor de uitbreiding ‘Waarnemer’ wordt per uitbreiding 1,21% (inclusief assurantie-belasting) extra berekend. De poliskosten bedragen € 5,- per boeking. 

Verzekering voor afkoop Eigen Risico 

De huurmotoren zijn WA en all-risk verzekerd, er is echter wel een eigen risico van toepassing. U kunt dit eigen risico bij ons afkopen door middel van een verzekering bij Europeesche Verzekeringen. 

Wat kost de verzekering? 

De premie voor de Verzekering voor afkoop Eigen Risico bedraagt 
€ 4,78 per motor per dag, dat is inclusief 21% assurantiebelasting. De poliskosten bedragen € 3,50. 

Kortlopende Reisverzekering 

Zonder zorgen op reis. Naar de zon, het strand of lekker de bergen in. Waar u ook naartoe gaat, met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed voorbereid op weg. 

Deskundige personenhulp 

Heeft u hulp nodig tijdens uw reis? Of het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde dokter? Dan kunt u de Europeesche Hulplijn 
+31 20 651 5777 dag en nacht bellen. De medewerkers helpen u snel en goed. Met de Kortlopende Reisverzekering bent u standaard verzekerd van deskundige hulp wereldwijd. Een geruststellend idee. 

Optimaal: alles perfect geregeld 

Wilt u geen enkel risico nemen? Dan is de Optimaal reisverzekering van de Europeesche perfect voor u. Wij hebben hiervoor een uitgebreide reisverzekering samengesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bagage, geneeskundige kosten en rechtsbijstand zijn bijvoorbeeld standaard meeverzekerd. Bovendien vergoeden wij voor uw bagage tot twee jaar oud de nieuwwaarde, zonder eigen risico! 

Wat kost de kortlopende reisverzekering? 

De premie voor de Aflopende Reisverzekering Optimaal bedraagt 
€ 2,62 per persoon per dag voor bestemmingen binnen Europa en landen grenzend aan de Middellandse Zee. 

Verstandige uitbreidingen zijn: 
Ongevallen € 0,15 p.p.p.d. 
Extra sportuitrusting € 0,65 p.p.p.d. 

De poliskosten bedragen € 5,00 per boeking. 

Kortom: met de verzekeringen van de Europeesche staat u er nooit alleen voor. De Europeesche is al jaren dé reisverzekeraar en recreatiespecialist bij uitstek. 

Wijzigingen voorbehouden 

Bovengenoemde premies en dekkingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Select Motor Travel zal alles in het werk stellen eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren op haar site.

Alle op deze internetsite genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. 
De geplaatste foto’s op deze internetsite zijn voorbeeldfoto’s. Met deze foto’s proberen wij u een zo betrouwbaar mogelijk beeld te geven van de situatie. In werkelijkheid kan de situatie echter verschillen. Select Motor Travel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

Select Motor Travel respecteert uw privacy bij gebruik van onze website of wanneer u anderszins uw gegevens achterlaat bij een reservering, informatieaanvraag of een inschrijving voor onze e-mail nieuwsbrief . 

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 

Select Motor Travel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoongegevens stelt. 

Gebruikersinformatie 

Door het aanvragen en ontvangen van onze brochures, nieuwsbrieven, offerte of door het maken van een reservering, bent u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van de producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. 

Indien u niet langer wenst opgenomen te worden in ons adressen bestand, stuurt u een brief naar: 

Select Motor Travel 
Fatimastraat 162 
4835BG Breda 

of mailt u naar: info@selectmotortravel.nl 

Ook kunt u via de bovenstaande adressen apart aangeven dat u geen prijs stelt op informatie van derden. 

Indien u ingeschreven bent voor onze e-mail nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden via de afmeld link onderaan de nieuwsbrief. U bent dan automatisch uitgeschreven. 

Gebruik van cookies 

Select Motor Travel maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestand met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De cookie bevat geen persoonsgegevens. 
Cookies geven ons de mogelijkheid om op anonieme basis inzicht te krijgen in het gebruik van onze site met als doel om onze dienstverlening te verbeteren. 

Disclaimer 

Alle gepubliceerde reizen in deze website worden uitgevoerd door: 

Select Motor Travel 
Fatimastraat 162 
4835BG Breda 
Tel: 085-0656659 
E-mail: info@selectmotortravel.nl 

Op alle reizen zijn ANVR-Consumentenvoorwaarden en aanvullende touroperator voorwaarden van toepassing. Select Motor Travel is tevens aangesloten bij SGR en Calamiteitenfonds onder de naam CR Reizen. 

Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welk wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Sluit Menu